Nemzeti Sportközpontok

Császár–Komjádi Sportuszoda

Vissza

Megvalósult a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül 360 millió Ft vissza nem téritendő európai uniós támogatásból finanszírozott energetikai beruházás

A Nemzeti Sportközpontok Európai Uniós támogatásból valósította meg a „Császár-Komjádi Sportuszoda energiahatékonysági beruházása” című projektet. A Projektgazda a fejlesztésre a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” pályázati felhívás keretein belül nyert Európai Uniós támogatást, és a KEOP-5.6.0/12-2013-0003 azonosítószámon nyilvántartott projekt kivitelezését valósította meg. A fejlesztés keretében a Császár-Komjádi Sportuszoda fűtési, használati melegvíz (HMV) és világítási rendszereinek korszerűsítése valósult meg, továbbá a műszaki tartalom kibővült az Észak-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tata Súlyemelő Csarnok épületének felújításával, ahol külső hőszigetelés, nyílászárócsere, és gépészeti korszerűsítés valósult meg.

A megvalósult beruházás a Császár-Komjádi Sportuszoda, és a Tata Súlyemelő Csarnok energiatakarékosságának javítását célozta meg megújuló energiafelhasználás részarányának növelése mellett.

A projekt kapcsán a Császár-Komjádi Sportuszodában a használati melegvíz (HMV) előállítása került kiváltásra korszerű, energiahatékony technológiával. Emellett hővisszanyerő szellőzést létesítettek, valamint fűtéskorszerűsítés valósult meg, továbbá a beltéri világítási rendszerek korszerűsítésehez kapcsolódó szakaszolásokat és mozgásérzékelőket alakítottak ki, és lecserélésre kerültek a fényforrások, világítótestek.

Az Észak-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tata Súlyemelő Csarnok épületén is sikeresen megvalósultak a tervezett fejlesztések. Az épület külső hőszigetelést kapott, az elavult nyílászárók a követelményeknek megfelelő korszerű változatra kerültek kicserélésére, illetve az energiahatékonyság növelése érdekében gépészeti korszerűsítés is történt.

A projekt közvetett célja az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált  földgáz mennyiségének csökkentése, ezáltal a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése. A beruházás hozzájárult a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedéséhez.

A projekt finanszírozása a Kohéziós Alapból, és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósult meg.

 

További információ:

Nemzeti Sportközpontok

1146 Budapest, Hermina út 49.

Telefon: 06 1 471-4100

E-mail: titkarsag@mnsk.hu